Saturday, December 27, 2014


KEPADA SEMUA MANGSA BANJIR KAMI MEMOHON KEPADA ALLAH AGAR DIKURNIAKAN KESABARAN YANG TINGGI MENGHADAPI UJIAN INI,,,DOA KAMI, HATI DAN PERASAAN KAMI BERSAMA SAUDARA-SAUDARA...

Tuesday, August 5, 2014

Program Gotong Royong Kolej Sains Kesihatan Bersekutu

bersama pengarah kolej Tn.Hj Mohidin Kutty


terima hamper dan sumbangan